1º Bacharelato

Presentación de orientación académica e profesional destinada ao alumnado de 1º de Bacharelato

Esta presentación non recolle os cambios establecidos na nova lei de educación (LOMLOE). Actualizarase a medida que se vaian concretando e publicando oficialmente as novidades. Neste enlace aparece un pequeno resumo dos cambios previstos.