Cursos Especialización FP

Modalidade de formación profesional especializada sobre áreas que impliquen profundización no campo de coñecemento dos títulos de referencia, ou ben ampliación das competencias que se inclúen nos títulos de graos medios ou superiores.

Neste senso, os cursos de especialización deben responder de forma rápida ás innovacións que se produzan no sistema productivo, así como a ámbitos emerxentes que complementen a formación incluida nos títulos de referencia.

Oferta de cursos de Especialización en FP a nivel nacional:

lhttps://www.todofp.es/que-estudiar/ciclos/curso-especializacion.html

Información sobre cursos de Especialización en Galicia:

https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-cursos-especializacion-2021-2022 (Información xeral sobre admisión, oferta e desenvolvemento dos cursos, PENDENTE de actualización ó curso 22/23)

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/9747 (Normativa actualizada curso 22/23)